Växtprotein kan skydda mot diabetes typ-2

En ny studie från University of Eastern Finland kompletterar med ytterligare bevis om att proteinkällan kan spela en viktig roll för att förebygga utvecklingen av diabetes typ-2.


Forskarna till studien fann att växtprotein var associerat med en lägre risk för diabetes, medan personer med en kost rik på kött istället hade en ökad risk. Genom att byta ut animaliskt protein med vegetabiliskt protein kan risken för diabetes alltså minska.

Efter att ha följt 2332 friska män mellan åldrarna 42 och 60 år under 19 års tid, hade 432 män fått diagnosen diabetes typ-2. Forskarna upptäckte att de män som åt mycket växtprotein hade mer hälsosamma levnadsvanor och en 35 procent minskad risk att drabbas av diabetes.

Med hjälp av en beräkningsmodell uppskattade forskarna att 5 gram mindre animaliskt protein dagligen, skulle minska risken med 18 procent. Konsumtionen av växtprotein var också kopplat till lägre blodglukosnivåer i början av studien.

I denna studie var spannmålsprodukter den huvudsakliga källan till vegetabiliskt protein, medan andra källor var potatis och andra grönsaker.

Intaget av den totala proteinmängden, animaliskt protein, fiskprotein eller mejeriprotein var inte associerade med risken för diabetes typ-2. Däremot påminde föreningen av äggprotein mycket om andra studiers resultat, nämligen att ett högre intag ägg minskar risken för diabetes.