Vad betyder mitt blodsockervärde?

När du besöker en läkare och lämnar blodprov undersöks ofta flera olika värden för att utvärdera om du har diabetes eller är i riskzonen. Bland annat testas så kallat fastesocker och långtidssocker, två olika sätt att mäta blodsocker.


Om du misstänker att du har diabetes eller om du vill veta om du är i riskzonen ska du besöka en läkare som tar blodprov. Då undersöks flera värden i blodet, framförallt sockernivåer.

Fastesocker

Glukos, en sockerart, kan mätas i blodet och kallas även fastesocker. Det heter fastesocker för att provet ska göras på fastande mage, innan klockan tio på morgonen. Glukos-värdet säger hur mycket socker du har i blodet just vid den tidpunkten och tidigt på morgonen, på fastande mage bör det vara lågt. Ett förhöjt värde kan vara en indikation på diabetes men bara i kombination med andra faktorer.

Normalt värde: 4-6 mmol/L

Långtidssocker

För att ta reda på hur blodsockernivåer har sett ut över tid mäter man HbA1c i blodet. HbA1c är det sockerbelagda hemoglobinet som finns i röda blodkroppar. Röda blodkroppar har en livslängd på ungefär tre månader. Om blodsockret varit högt under denna period kommer HbA1c-värdet vara förhöjt och indikerar diabetes.

Normalt värde: 27-42 mmol/mol

Andra värden

Vid misstanke om diabetes kan även Igf1 och C-peptid mätas i blodet. Igf1 är ett hormon som utsöndras med hjälp av insulin. C-peptid är en restprodukt i tillverkningen av insulin. Igf1 och C-peptid ger tillsammans en bild av hur mycket insulin som kroppen producerar och utsöndrar.