Bukspottkörtel i 3D hjälper diabetesforskare

Svenska forskare har tagit fram ett verktyg för att undersöka bukspottkörteln tredimensionellt. Ett verktyg som redan använts för att undersöka anatomiska förändringar vid fetma och diabetes.


Med hjälp av optisk projektionstomografi har svenska forskare vid Umeå universitet framställt tredimensionella bilder av bukspottkörteln. Metoden liknar en skiktröntgen men med vanligt ljus istället för röntgenstrålar.

Bilderna visar de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln som grupperar sig i öar och metoden tillåter undersökningar av volym, form och hur öarna fördelar sig i organet.

Idag utförs sådana analyser främst med hjälp av vävnadssnitt men ger inte en särskild tillförlitlig helhetsbild av organet.

– Sådana analyser ger begränsad information och har ofta relativt stora felmarginaler eftersom slutsatserna är baserade på tvådimensionella data, säger Ulf Ahlgren, huvudansvarig för projektet, i ett pressmeddelande.

Första studierna på fetma och diabetes

Forskarna bakom verktyget har även använt metoden för att studera insulinproducerande celler i friska möss och möss med fetma och diabetes.

Hormonet insulin har som uppgift att kontrollera blodsockernivåer och spelar en kritisk roll i diabetes.

Resultaten visar att överviktiga möss har stora förändringar i de insulinproducerande ö-grupperna. Ökat blodflöde och labila blodkärl gör att ö-grupperna bildar cystliknande strukturer.

Nu vill forskarna studera vidare om liknande förändringar sker i andra djurmodeller med diabetes och gå vidare till studier på människor.