Behandling vid diabetes typ 2

Om du har diabetes typ 2 så är de första stegen i en diabetesbehandling att förändra till en hälsosammare livsstil. Ibland kan endast detta räcka. Men ibland krävs även annan behandling.


Behandling vid diabetes typ 2

Ungefär 25 procent av dem som har diabetes typ 2 behandlas med insulin.

1. Kost

Kostbehandlingen fokuserar även på att du minskar ditt fettintag och intaget av snabba kolhydrater och istället ökar halten av långsamma kolhydrater, grönsaker och fibrer.

Detta för att du ska nå en normalvikt, om du är överviktig. Men också för att hålla ditt blodsocker så stabilt som möjligt.

2. Motion

Det är viktigt att du motionerna minst 30 minuter om dagen. Om du fördubblat antal minuter fysisk aktivitet så fördubblas också insulinkänsligheten.

3. Rökstopp

Om du röker så har en 15 procentig lägre insulinkänslighet. Därför är det viktigt att du med diabetes slutar att röka. Från den dagen du slutar tar det åtta veckor innan din insulinresistens är återställd.

4. Perorala antidiabetika

Perorala antidiabetika är en grupp av läkemedel som används när kost, motion och rökstopp inte har gett tillräckligt med effekt.

De finns många olika läkemedel som tillhör denna grupp och fungerar på olika sätt. Men generellt kan man säga att dem hjälper blodsockerhalten att hålla sig på jämn nivå.

Användningen av dessa läkemedel har ökat, speciellt hos personer över 75 år.

5. Icke-perorala antidiabetika (GLP-1 agonist)

Det finns läkemedel som är icke-perorala antidiabetika (GLP-1 agonist). Dessa läkemedel kan användas som tilläggsbehandling istället för insulin. Men då krävs det att du har en viss egen insulinproduktion.

6. Insulin

Insulin trycker ner ditt blodsocker så att det inte blir för högt. När kroppen inte själv har tillräckligt med insulin så måste du själv tillföra detta.

Nästan alla med diabetes typ 2 kommer att behöva tillföra insulin förr eller senare eftersom ditt P-glukos ökar med 1mmol var fjärde år.

Det finns många olika typer av insulin och också många olika principer vid behandling. Detta är väldigt individuellt vad just du behöver.