Matcha kosten med din biologiska klocka

En kost som matchar din biologiska klocka är bättre för personer med typ 2-diabetes, visar ny forskning från Tel Avivs universitet, Israel. Nuvarande rekommendationer att äta små, regelbundna måltider under hela dagen leder till en ond cirkel och kräver intensivare behandling.

frukost diabetes


Av de cirka 500 000 personer i Sverige med diabetes, utgör 85-90 % av typ 2-diabetes. Personer med typ 2-diabetes rekommenderas att äta 5-6 mindre mål om dagen och måste behandlas med insulin, för att hålla sitt blodsocker på en jämn nivå. 

Men denna behandlingsmetod kan leda till problem, och kräva en mer intensiv behandling. I synnerhet hos personer med en allvarligare form av diabetes och som behandlas med höga doser av insulin. Den höga dosen kan orsaka obalans i blodsockernivåerna, vilket i sin tur kan leda till viktökning och hjärt- och kärlsjukdomar.

– De nuvarande kostrekommendationerna säger att man bör äta sex måltider om dagen, utspridda över dagen. Men detta har visat sig vara ineffektivt för att bibehålla en jämn nivå av blodsocker. Så personer med typ 2-diabetes kräver ytterligare medicinering och insulin, vilket kan leda till övervikt och ännu högre blodsockernivåer, säger professor Daniela Jakubowicz. 

Ny diet minskar insulinbehovet

Forskare vid Tel Avivs universitet i Israel visar i en ny studie att om man äter enligt sin biologiska klocka – tre större måltider per dag – hjälper det dem fysiologiska processerna i kroppen att synkronisera bättre och gör att insulinbehovet minskar.

– Vår forskning föreslår att den stärkelserika måltiden intas på morgonen. Det skapar en balans i blodsockernivån och förbättrad glykemisk kontroll, säger Daniela Jakubowicz.

Studien baserades på 28 patienter med typ 2-diabetes. Hälften av deltagarna följde de nuvarande rekommendationerna att äta sex måltider om dagen, medan andra hälften åt tre måltider om dagen. 

Deltagarna som åt tre måltider följde en kostplan som bestod av en frukost med bröd och frukt, en ansenlig lunch och en mindre middag. Alla deltagares vikt, blodsockernivå, aptit och kroppsklocka mättes vid studiens början och efter två och tolv veckor. 

Efter tolv veckor hade de som åt tre gånger om dagen minskat i vikt och betydligt förbättrade blodsockernivåer jämfört med innan studiens start. De som följde de nuvarande rekommendationerna såg ingen förbättring. 

– Med denna kost är det möjligt för personer med diabetes att avsevärt minska eller till och med sluta med insulininjektioner och diabetesmedicin för att uppnå en jämn blodsockernivå, säger Daniela Jakubowicz.