Köttätare löper högre risk för diabetes

Vegetarisk kost har kopplats till lägre risk för allt ifrån hjärt- och kärlsjukdom, cancer och övervikt. Nu växer bevisen för att även diabetes kan förebyggas genom att utesluta kött.


Vegetarisk kost hyllas mer och mer för att kunna förebygga allt ifrån övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. Nu växer bevisen för att även diabetes kan förebyggas genom att utesluta kött.

Ett högt intag av rött kött och fågel kan öka risken för diabetes visar en ny studie. Ökad risk kopplas till köttets järninnehåll.

Studien som är utförd i Singapore, inkluderar över 63 000 vuxna som följts i 11 år. Resultaten visar en koppling mellan diabetes och konsumtion av kött, specifikt rött kött och fågel. Jämfört med de studiedeltagare som konsumerade minst rött kött, har de som åt mest en 23 procent ökad risk för diabetes. Fisk däremot kunde inte kopplas till risk för diabetes.

Enligt studien kan kopplingen förklaras av mängden järn i köttet; ju mer järn desto högre risk för diabetes. Men riskeffekten av rött kött kunde inte enbart förklaras av järn så där tror forskarna att det finns andra ämnen som också bidrar till ökad risk för diabetes.

– Vi behöver inte utesluta kött från kosten helt. Singaporeaner behöver bara minska det dagliga intaget, särskilt för rött kött, och välja kycklingbröst och fisk, skaldjur eller växtbaserade proteinprodukter och mejeriprodukter för att minska risken för diabetes. I slutändan vill vi ge allmänheten information för att göra bevisbaserade val när det kommer till hälsosammare mat för att minska sjukdomsrisk, säger Annie Ling, forskare bakom studien, i ett pressmeddelande.

Resultaten överensstämmer med liknande studier från västländer.