Covid-19 och diabetes – vad vet vi?

Det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 har svept över världen sedan årsskiftet. Hittills har viruset smittat över en miljon människor och skördat 75 000 liv. Bland de döda är personer med en underliggande sjukdom som diabetes överrepresenterade. I nuläget är kunskaperna om hur covid-19 påverkar diabetiker mycket begränsade.

Tunnelbanetåg med stängda dörrar och passagerar på plattformen, vid station Rådmansgatan i Stockholm, Sverige.

Diabetiker bör undvika platser med mycket människor.


Många diabetiker är nu oroliga för att bli smittade av det nya coronaviruset och undrar vad man bör göra under den pågående coronapandemin.

Begränsad kunskap

Viruset är helt nytt och kunskapen om den och sjukdomen covid-19 den orsakar är således väldigt begränsad. I de studier som har gjorts, däribland i Italien,  har man funnit att äldre personer över 70 år och personer med en underliggande sjukdom såsom högt blodtryck, diabetes, lungsjukdom och hjärtproblem är överrepresenterade bland dödsfallen.

Varför är diabetes en riskfaktor?

Det beror främst på två anledningar:

  • Svårare att behålla ett stabilt blodsocker vid infektion och hög feber. En av de vanligaste symtomen för covid-19 är feber. Det är främst för typ 1 diabetes detta är ett problem eftersom insulin måste tillföras utifrån och gör det svårt att beräkna rätt doser. Vid typ 2 diabetes är en del av insulinproduktionen kvar, vilket gör det lättare att tillföra rätt dos av insulin och behålla ett stabilt blodsocker.
  • Diabetiker har en förhöjd risk att drabbas av hjärt- kärlsjukdomar som hjärtsvikt, hjärtinfakt, kärlkramp och stroke. Dessa problem är kopplade till ålder, hur länge man haft diabetes, och hur blodsockerkontrollen sett ut. Det är främst personer med typ 2 diabetes som får hjärtprobem.

Vad menas med riskgrupp?

Att tillhöra en riskgrupp innebär att man har större risk att bli sjuk och utveckla svåra komplikationer till följd av covid-19. Det innebär alltså inte att man har större risk att bli smittad; alla blir smittade lika lätt, men endast vissa blir svårt sjuka. Brukar man bli sjuk av säsongsinfluensan är risken med stor sannolikhet att man även blir sjuk av nya coronaviruset. Precis som vid säsongsinfluensan är det viktigt för diabetiker att hålla koll på sitt blodsocker.

Vad bör diabetiker göra under coronapandemin?

Det finns i nuläget inga riktlinjer för diabetiker. Du kan fortfarande gå till jobbet. Har du möjlighet att jobba hemifrån ska du göra det istället.

Diabetiker bör följa samma försiktighetsåtgärder som för övriga. Dessa är:

  • Stanna hemma om du är sjuk.
  • Tvätta händerna regelbundet med tvål och vatten.
  • Unik nära kontakt med andra, speciellt med sjuka.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Gör inga onödiga resor.

Är du diabetiker och över 70 år bör du undvika miljöer med mycket människor såsom kollektivtrafiken och matbutiker. Be istället familj, släkt eller vänner om hjälp med att handla mat och hämta ut mediciner.