Måttlig viktminskning kan få typ 2-diabetes att gå i remission

En ny studie från Cambridge universitet i Storbritannien visar att diabetes typ 2-patienter som uppnår en måttlig viktnedgång inom de första åren efter diagnos kan förbättra sjukdomstillståndet.

diabetes typ 2 viktminskning


Patienter med typ 2-diabetes behandlas i dag med mediciner och insulin, och får kostrekommendationer för att hålla en jämn blodsockernivå. Det har dock visat sig att behandlingsmetoden kan förvärra sjukdomen för personer som behandlas med höga doser av insulin. Den höga dosen kan orsaka obalans i blodsockernivåerna, och ökar risken för viktökning och hjärt- och kärlsjukdomar.

Tidigare studier har visat att överviktiga personer med typ 2-diabetes som genomgått en magsäcksoperation leder till remission. En annan studie visade att en strikt lågkalorikost på 600-700 kalorier per dag också leder till remission. 

Räcker med måttlig viktminskning

Nu visar forskning att det finns ett betydligt enklare sätt att uppnå remission. Det räcker med en måttlig, 10 %-tig, viktnedgång för att uppnå remission inom fem år. 

Studien omfattade 867 personer i åldrarna 40-69, som nyligen diagnostiserats för typ 2-diabetes. Forskarna följde deltagarna i fem år och fann att för 257 av dem, 30 %, hade sjukdomen gått i remission. 

Det intressanta var att dessa 257 individer hade uppnått minst en 10 %-tig viktnedgång under studien – och ökat chansen för remission med 100 % jämfört med deltagarna som inte hade gått ner i vikt. 

– Vi har länge känt till att sjukdomen kan gå i remission med drastiska metoder, såsom magsäcksoperation eller en mycket lågkalorikost. Men våra resultat visar att det går att bli av med diabetes med en måttlig viktnedgång, vilket är betydligt lättare för patienterna, säger Hajira Dambha-Miller, en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

Enligt forskningsledaren, professor Simon Griffin, understryker de nya rönen hur viktig en god kosthållning och hälsosam livsstil är för sjukdomstillståndet.