Screening upptäcker diabetes fem år tidigare

Ett nationellt screeningprogram för diabetes typ-2 kan leda till tidigare upptäckt, längre överlevnad och lägre risk för följdsjukdomar visar svenska forskare.


Screening för diabetes typ-2 leder till, i snitt 4,6 år tidigare upptäckt än patienter som upptäcks inom sjukvården menar ny forskning. Dessutom har patienter bättre överlevnad och lägre risk för hjärt- och kärlsjukdomar, njursjukdomar och ögonsjukdomar.

Studien, som utförts av forskare vid Umeå universitet i samarbete med forskare i England, har i 22 år följt 140 000 personer i Västerbotten varav nästan 10 000 drabbats av diabetes.

Resultaten visar att:

  • Diabetesfall upptäcks i snitt i 55,1 års ålder via screening jämfört med 4,6 år senare via sjukvården
  • Patienter som upptäcks via sjukvården har dubbelt så hög risk att dö (under studiens uppföljningstid, 22 år)
  • Patienter som upptäcks via sjukvården har 55 procent högre risk för hjärt- och kärlsjukdom, dubbelt så hög risk för njursjukdom, och 66 procent högre risk för ögonsjukdom.

Typ 2-diabetes, likt cancer, är en sjukdom med lång startsträcka där sjukdomen utvecklas utan att nödvändigtvis visa symptom. Det innebär att patienter som diagnosticeras när de söker vård för symptom redan haft diabetes under en längre tid. Tidigare studier har visat att tidigare diagnos och därmed snabbare behandling ger bättre prognos för patienten.

– Det finns många faktorer att beakta innan man kan rekommendera screeningprogram för diabetes på befolkningsnivå. Men dessa resultat ger stöd för att sådana program antagligen kan minska förekomsten av allvarliga komplikationer och förbättra överlevnaden hos de patienter med typ 2-diabetes som upptäcks tidigare genom screening, säger Olov Rolandsson, ansvarig forskare bakom studien vid Umeå universitet, i ett pressmeddelande.

Så upptäcks diabetes med blodprov

P-glukos

Personer med diabetes mäter regelbundet p-glukos själva men det används även inom sjukvården. 8-14 timmar innan skall patienten fasta, därefter tas ett blodprov och blodsocker eller blodglukos mäts. Blodsocker mellan 4-6 mmol/L anses normalt och värden över 7 mmol/L indikerar diabetes.

Glukosbelastningstest

Glukosbelastning eller sockerbelastning är ett test som användes i studien och kräver också fasta innan provet. Först tas ett blodprov för att mäta blodsocker efter fasta. Sedan skall patienten dricka en sockerlösning, vänta två timmar och sedan ge ett nytt blodprov. Blodsockernivåer under 8,7 mmol/L anses normalt, 8,7-12,2 mmol/L anses som gränsfall och över 12,2 mmol/L indikerar diabetes.