Därför är munhygienen särskilt viktig för dig som har diabetes

Det är extra viktigt för dig som är diabetiker att gå regelbundet till tandläkaren eller tandhygienisten. Som diabetiker löper du nämligen större risk att drabbas av tandköttsinflammation och tandlossning.


Tandlossning är en av våra vanligaste munsjukdomar och den drabbar diabetiker i större utsträckning än resten av befolkningen. Framför allt gäller det personer med höga blodsockervärden och svårsinställd diabetes. Men varför är det egentligen så, och hur kan man förebygga det?

Tandköttsinflammation (gingivit) orsakas av bakteriebeläggningar längs tandköttskanten och kan läka ut om bakterierna borstas bort. Vid tandlossning (parodontit) har bakterierna krupit ned mellan tand och tandkött och orsakat en tandköttsficka. Tandköttsfickor bör behandlas hos tandläkare eller tandhygienist, annars blir fickan djupare och tanden får ett försämrat fäste vilket i värsta fall kan leda till att tanden lossnar.

Att diabetiker löper större risk att utveckla tandlossningssjukdom är väl dokumenterat. Dock är det inte helt kartlagt varför. En sannolik förklaring är att diabetes medför en ökad infektionsbenägenhet, även så i munhålan. En annan möjlig orsak är att diabetes leder till skador i små blodkärl vilket medför ett minskat blodflöde i tandköttet och därmed en sämre läkningsförmåga runt tänderna.

Diabetes kan alltså medföra en ökad risk för tandköttsinflammation och tandlossning men man har också sett ett omvänt samband. Tandköttsinflammation och/eller tandlossningssjukdom som lämnas obehandlad leder till att blodsockervärdet stiger medan en god munhälsa påverkar blodsockret gynnsamt. Det är därför mycket viktigt med noggrann tandborstning och rengöring mellan tänderna. Det är också viktigt med regelbundna besök hos tandläkare och tandhygienist.

Marcia Lindberg, Leg. tandläkare, tipsar:   

– Du bör vara observant på om tandköttet blir ömt och lättblödande vid tandborstning. Det kan vara ett tecken på tandköttsinflammation. Ett friskt tandkött är ljusrosa och stramt.

– Om du tidigare drabbats av tandlossning är det extra viktigt med regelbundna besök hos tandläkaren eller tandhygienisten för att kontrollera att sjukdomen inte kommer tillbaks. Har du implantat eller broar är det viktigt att även kontrollera dem eftersom även de kan drabbas av tandlossningssjukdom. Rökning är en riskfaktor då det gäller tandlossningssjukdom.

– Noggrann tandborstning och rengöring mellan tänderna morgon och kväll med tandtråd, tandstickor eller mellanrumsborstar är viktigt för alla. Se bara till att tandborsten är mjuk och att du inte trycker för hårt då du borstar tänderna.