Fakta

Symptom på typ 2-diabetes

Vid diabetes typ 2 kommer ofta symptomen långsamt och de varierar i svårighetsgrad. Ibland ger det inte några symptom alls, vilket då gör att sjukdomen blir väldigt svår att upptäcka.

Kostråd vid diabetes

När, vad och hur

Behandling vid diabetes typ 2

Diabetesbehandling är väldigt individuell

Följdsjukdomar vid diabetes

Hjärt- och kärlsjukdom är den största risken

Risktest för diabetes

Risktestet uppskattar hur hög sannolikheten är att du kommer drabbas av typ 2 diabetes inom tio år.