Följdsjukdomar vid diabetes

Diabetes typ 2 drabbar flera organ i kroppen. Den allvarligaste komplikationen är högre risk för hjärt- och kärlsjukdom. Men även mindre blodkärl kan skadas vilket ger andra komplikationer.


Högre risk för hjärt- och kärlsjukdomar

Följdsjukdomar vid diabetes

Genom att motionera, äta hälsosamt och inte röka kan du förebygga många följdsjukdomar. Om detta inte räcker finns det även läkemedel som minskar riskerna.

Du som har diabetes har en högre risk än andra att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar.

Detta eftersom diabetes ger komplikationer i blodkärl så som åderförkalkning, vilket kan leda till stroke och hjärtinfarkt.

75 procent av alla med diabetes typ 2 dör på grund av en hjärt- kärlsjukdom.

Andra vanliga komplikationer och följdsjukdomar

Men även små blodkärlen kan drabbas. När små kärl drabbas så ger det oftast inga livshotande skador men kan leda till skador på njurar, näthinna, nerver och även ge sexuella problem i form av impotens:

Skador på njurarna

Vid diabetes typ 2 kan dina njurar skadas och du kan då få nedsatt njurfunktion och äggviteämnen i urinen.

Om du får äggviteämnen i urinen så är detta allvarligt eftersom det ökar risken för hjärtinfarkt, stroke och blindhet.

Sår på fötter

På grund av försämrad cirkulation så finns det risk för sår på fötterna. En litet skrapsår kan bli allvarligare och inte läka. Därför har de flesta personer med diabetes rätt till regelbundet fotvård.

Ögonförändringar

Diabetiker har en högre risk för nedsatt syn. Detta eftersom blodkärlen som försörjer ögats näthinna kan förändras och ge så kallade ögonbottenförändringar. Detta kan leda till skador på näthinnan vilket gör att synen försämras och kan leda till blindhet. Men detta går att stoppa om det upptäcks i tid.

Hur täta kontroller du bör göra beror på hur länge du vart sjuk och hur dina ögonbottnar ser ut. En ögonmottagning ska skicka kallelse för kontroll.

Nervskador och nervsmärta

Du med diabetes kan få nervförändringar vilket kan ge nervsmärtor. Detta sker oftast i benen. Nervsmärtorna försvinner med tiden, det kan ta allt från månader till år. Det finns läkemedel som minskar dessa smärtor som du då får utskrivet från din läkare.

Nedsatt sexuell förmåga

Dålig blodcirkulation kan göra att könsorganens nerver fungerar sämre, vilket kan göra så att män får problem med erektion. Men det finns bra läkemedel mot detta.