Risktest för diabetes

Risktestet uppskattar hur hög sannolikheten är att du kommer drabbas av typ 2 diabetes inom tio år.


Diabetes typ 2 är en allvarlig och ärftlig sjukdom men risken för att du kommer drabbas kan i hög utsträckning påverkas av din livsstil.