Risktest för diabetes

Risktestet uppskattar hur hög sannolikheten är att du kommer drabbas av typ 2 diabetes inom tio år.


Diabetes typ 2 är en allvarlig och ärftlig sjukdom men risken för att du kommer drabbas kan i hög utsträckning påverkas av din livsstil.

 

Fråga 3 av 8
Vad är ditt midjemått? (OBS olika gränsvärden för män/kvinnor)

Midjeomfånget mäts under revbenen, oftast vid naveln.