Stark koppling mellan blodsocker och demens

En ny svensk studie visar att patienter som lider av typ 2-diabetes och har dålig koll på sitt blodsocker löper 50 procent större risk att drabbas av demens.

Tobias Berg, Skribent
Senast uppdaterad 28 september 2015
blodsocker-iphone

Dålig koll på blodsockret ger högre risk att drabbas av demens.

Det är forskare vid Sahlgrenska akademin som har studerat kopplingen mellan blodsockernivåer hos patienter med typ 2-diabetes och risken för demens. Forskarna har under en åttaårs-period, med hjälpa av det nationella diabetesregistret, identifierat alla patienter med typ 2- diabetes som inte led av demens. Deras resultat visade att de patienter som hade höga långtidsvärden på sitt blodsocker löpte 50 procent högre risk att drabbas av demens än de som hade bättre koll på sitt blodsocker, rapporterar GP.

Tidigare forskning har visat på en koppling mellan blodsocker och demens men att sambandet är så starkt har tidigare inte varit känt. Resultaten är oroväckande eftersom förekomsten av diabetes ökar bland befolkningen, vilket gör att forskarna oroar sig för att även förekomsten av demens kan komma att öka. Samtidigt menar man att studien också för med sig goda nyheter.

– Det glädjande beskedet i den här studien är att blodsocker är en modifierar riskfaktor. Patienter med typ 2-diabetes kan ju optimera sin blodsockerkontroll genom god kost, motion och bra behandling, och då sannolikt minska risken att utveckla demens.