Potentiellt nytt läkemedel mot diabetes kommer precis i tid

Ett vanligt läkemedel mot diabetes visar sig ha negativa effekter på sikt. Men med bättre förståelse för kroppens fettförbränning hoppas forskare ta fram nya mediciner.


typ-2-diabetes-monitorForskare från Umeå universitet har samarbetat med forskare i Tyskland för att bättre förstå hur tillväxtproteinet FGF21 bidrar till att sänka blodfetter. Det visar sig att FGF21 dels stoppar fettsyror från att lämna vävnader och för att FGF21 aktiverar viktiga mekanismer i kroppen för att ta upp mer fett ur blodet. Än så länge har proteinet främst studerats i möss men där syns att tack vare FGF21 producerar levern mindre blodfetter och diabetiska möss ökar energiförbränning.

Forskarna hoppas upptäckten kan bidra till bättre läkemedel mot diabetes typ 2. Det positiva beskedet kommer precis i tid då det nyligen upptäckts att ett vanligt typ-2 diabetes läkemedel kan ha långsiktiga negativa effekter. Det handlar om ett blodsockersänkande läkemedel som på kort sikt är mycket effektiva för att få celler i bukspottskörteln att producera insulin. Men på lång sikt verkar läkemedlet istället trötta ut dessa celler. Det är forskare vid Karolinska institutet i samarbete med forskare i Miami som står bakom resultaten.