Posttraumatisk stress ökar risk för diabetes

Kvinnor som lider av posttraumatisk stress har en fördubblad risk att drabbas av typ 2-diabetes.


Posttraumatisk stress ökar risk för diabetesI en ny studie har man mätt sambandet mellan posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, och utvecklingen av typ 2-diabetes över tid.

I studien ingick 50 000 kvinnliga sjuksköterskor som följdes under 22 år.

Hos kvinnorna som hade PTSD-symptom såg forskarna en fördubblad risk att utveckla diabetes typ 2, jämfört med de kvinnor som inte hade några symptom och de kvinnor som inte utsatts för trauma.

Studien är publicerad i JAMA.