Överviktig eller ej – nytt sätt avslöjar diabetes

KTH-forskare har fått fram information om ett nytt sätt att diagnostisera diabetes typ-2. Allt handlar om att mäta nivån av en viss kolhydrat i blodet.


Mannos är en kolhydrat som utgör en beståndsdel av proteiner. Nu har den identifierats som en viktig biomarkör för att diagnosticera diabetes hos människor.ali-diabetes

Skillnaden mellan exempelvis glykos och mannos är att mannos inte påverkas av intaget av mat. Det i sin tur gör att kolhydraten blir lättare att mäta – då den är stabil – till skillnad från glykosen.

– Nu kan vi mäta nivån av mannos i blodet hos både smala och överviktiga människor och se om de har en förhöjd risk att drabbas av typ 2-diabetes baserat på koncentrationen av just denna kolhydrat, säger Adil Mardinoglu universitetslektor vid Avdelningen för proteomik och nanobioteknologi på KTH.

Resultatet har gjort så att forskare vill titta närmre på förhållandet mellan övervikt och diabetes och hur stor roll just övervikten egentligen spelar.

diabets-typ2