Många har dold diabetes

Var tredje svensk har åldersdiabetes eller förstadium till sjukdomen utan att veta om det. Detta skriver Dagens Medicin.


Preliminära resultat av en pågående studie visar att 30 procent bär på någon form av glukosrubbning utan att veta om det.

I studien deltar två vårdcentraler i Stockholm som erbjuder besökarna screening för att se om de har odiagnostiserad typ 2-diabetes. Hittills har 600 personer deltagit sedan mars förra året.

Studien är en del av ett större projekt, 4D, som är ett samarbetsprojekt mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet där fyra diagnoser studeras närmare: Artrit, bröstcancer, diabetes typ 2 och hjärtsvikt.