Det stora hoppet om bot för diabetes typ 2

Med hjälp av en bakterie har forskare botat möss med typ 2 diabetes och övervikt. Nu har de första resultaten i människor publicerats.


obob-musEtt belgiskt forskarlag har studerat den naturliga tarmfloran i överviktiga och smala möss. De fann att en bakterie som heter Akkermansia muciniphila var vanligt förekommande bland smala möss men inte överviktiga. Det var startskottet för forskning om ett möjligt bot för typ 2 diabetes och fetma.

Detta har hänt:

  • 2007: Forskarna gav möss med typ 2 diabetes doser av bakterien A. muciniphila. Mössen minskade drastiskt i vikt och deras diabetes botades.
  • 2013: Forskarna upptäckte att ett protein på bakteriens yta var den viktiga spelaren bakom resultaten och står för den stora effekten på övervikt och diabetes.
  • 2016: Bakterien testades för första gången på människor för att visa att den var säker att använda. Försökspersonerna var alltså inte diabetespatienter utan friska och bakterien visade sig inte skadlig.

Efter det lyckade säkerhetstestet börjar nu studier för att visa att bakterien kan behandla övervikt och förhoppningsvis bota typ 2 diabetes i människor.

Det finns även en möjlighet att hjärt- och kärlsjukdomar samt tarminflammationer ska kunna behandlas med bakterien A. muciniphila.