Därför har nattarbetare större risk för diabetes

Svenska forskare visar att sömnhormonet melatonin har en koppling till risken för typ 2-diabetes.


nightshift

En genförändring gör att sömnhormonet melatonin påverkar blodsockernivåer och gör nattarbetare mer utsatta för typ 2-diabetes.

Forskare vid Lund universitet har upptäckt en genförändring som påverkar ungefär en tredjedel av alla människor. Förändringen gör att celler som normalt producerar insulin för att reglera blodsockernivån blir väldigt känsliga för sömnhormonet melatonin och blir sämre på att släppa ut insulin i blodet.

Melatonin hjälper kroppen hålla en jämn dygnsrytm. Nivåerna av melatonin påverkas av hur mycket ljus som strömmar in igenom våra ögon och stiger när det är mörkt för att hjälpa oss somna.

I studien vid Lunds universitet jämfördes bärare av denna genförändring med icke-bärare. Alla deltagare var friska och hade normal kroppsvikt. När bärare fick tillskott av melatonin sjönk insulinutsläpp betydligt jämfört med deltagare som inte bar på genen. Efter tre månaders behandling steg också blodsockernivån.

Resultaten kan förklara varför tidigare studier har visat att nattarbetare har högre risk för typ 2-diabetes. Vid nattarbete ökar nivåerna av melatonin som verkar försämra insulinfunktionen och kan ge ökad risk för typ 2-diabetes.

Studien är en av de första som utforskar typ 2-diabetes med en genetisk koppling. Tidigare har typ 2-diabetes visat samband med livsstilsfaktorer som dålig kosthållning och för lite fysisk aktivitet. Endast omkring 40 personer deltog i undersökningen så den ger ännu inte starka bevis men forskarna bakom studien menar att resultaten pekar på att de som bär på denna genförändring är mindre lämpade att arbeta nattskift.