Därför får diabetiska kvinnor slöa barn

En världsunik studie från Luleå tekniska universitet visar att förhöjda glukosnivåer vid förlossning bidrar till många positiva aspekter hos mamman. Dessvärre ökar inte nivåerna i samma grad hos de med graviditetsdiabetes.


Gravid mage.

Kvinnor med graviditetsdiabetes ska få hjälp med glukosnivåer vid födsel. Då det är en anledning till att deras bebisar ofta blir slöa när de föds.

Ny forskning från Luleå tekniska universitet visar att glukosnivåerna blir naturligt fördubblade under förlossning, vilket ger mamman extra krafter och en söt energirik modersmjölk. Dessvärre hålls glukosnivåerna låga hos diabetiska kvinnor på grund av insulinintag, som en konsekvens av detta blir barnen slöa.

– Det är inte forskat så mycket på kvinnor överhuvudtaget och speciellt inte direkt efter förlossning. Därför känns det jätteroligt att visa att det är naturligt att kvinnor har höga glukosnivåer efter förlossningen, säger Anitha Risberg, medicine doktor i fysiologi vid Luleå tekniska universitet och fortsätter:

– När jag fick resultaten förstod jag att det här måste vara förklaringen till att det är svårt att ställa in glukosnivån hos diabetiska kvinnor, säger Anitha Risberg, medicine doktor i fysiologi vid Luleå tekniska universitet.

Graviditetsdiabetes är ett av de vanligaste problemen som uppkommer under graviditeter. Det är väl känt sen tidigare att det är svårt att ställa in glukosnivån hos kvinnor med diabetes efter förlossning och deras barn blir ofta slöa, vilket anses som ett problem.

– I och med studiens resultat kan även diabetiska kvinnor tillåtas ha naturligt förhöjda glukosvärden efter förlossningen. Det skulle kunna ha en positiv effekt på barnen och göra dem mindre slöa. Men det behöver studeras ytterligare.

Forskningen är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet och Uppsala Universitet.