Yoghurt kan minska risken för typ 2-diabetes

Att äta yoghurt kan ge en minskad risk att utveckla typ 2-diabetes, men kopplingen är inte ännu fastställd.

 

Linda Nestor, Redaktör
Senast uppdaterad 21 september 2015
Att äta yoghurt kan minska risken att utveckla diabetes typ 2.

Högt intag av yoghurt kan ge mindre risk för diabetes typ 2. Foto: Gnsin, Wikimedia

I en studie i USA kunde man se ett samband mellan yoghurtätande och en minskad risk för att utveckla typ 2-diabetes.

Ju högre intag av yoghurt desto mindre risk för typ 2-diabetes. I studien, där över 100 000 kvinnor och män deltog, kunde man dock inte se något samband med andra mejeriprodukter och typ 2-diabetes.

Kopplingen kan dock inte fastställas än. Studien är publicerad på BMC Medicine.