Snabbmat har värre påverkan på diabetikers hjärtan

Hjärtat måste arbeta hårdare och längre efter en ohälsosam måltid, speciellt om du har diabetes typ 2.


De som deltog i studien var tio personer med typ 2-diabetes och tio frisk människor som var i samma ålder och hade liknande BMI som diabetikerna. Alla 20 patienter åt en hel mozzarellapizza vid tre olika tillfällen 16-18 timmar efter det att de hade avslutat: ett träningspass med hög intervallträning, ett träningspass av måttlig intensitet eller inte tränat alls.

5900097646_e93c44605a_b

Forskarna upptäckte då en tillfällig sänkning av det systoliska blodtrycket två timmar efter pizzamåltiden hos diabetespatienter, men inte hos de friska. Ett plötsligt blodtrycksfall efter en måltid är vanligt hos diabetiker men minskningen som forskarna såg i studien kan vara ett tidigt tecken på postprandial hypotension.

Till skillnad från de friska testpersonerna var diabetikernas vilopuls fortfarande hög fyra timmar efter måltiden. Även glukosnivåerna ökade i båda grupperna, men det tog längre tid diabetikernas nivåer att sjunka.

– Studien visar att snabbhmat har en större inverkan på det diastoliska hjärtfunktionen om du har typ 2-diabetes, säger forskaren Hollekim-Strand.