Dubbelt så många kommer drabbas av diabetes

Förekomsten av diabetes ökar, trots att vi svenskar blir bättre inom andra folkhälsoområden. Orsaken tros bero på att fler svenskar lider av övervikt och fetma. Det visar en ny studie.


Dubbelt så många kommer drabbas av diabetes

Klicka på bilden för att se en större bild av diagrammet.

Fler och fler drabbas av diabetes typ 2. De senaste 20 åren har antalet personer med diabetes nästan fördubblas och utveckling ser ut att fortsätta.

Detta enligt en ny studie från Stockholms landsting.

Den stora ökningen tros vara en direkt följd av att fler svenskar blir överviktiga. Övervikt och fetma är nämligen den absolut främsta orsaken till diabetes typ 2.

Detta ger också svar på varför fler män drabbas av diabetes typ 2, eftersom fler män lider av övervikt och fetma.

Resultatet av studien har stor betydelse för planering av diabetesvården och även behovet av insatser mot övervikt.