Bättre diabetesvård kan rädda liv

Vårdinsatserna inom diabetesvården räcker inte till. Ytterligare 35 000 personer med diabetes behöver hjälp med att sänka sitt blodtryck för att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Det visar en ny utvärdering från Socialstyrelsen.


Bättre diabetesvård kan rädda liv400,000 svenskar har diabetes. En allvarlig sjukdom som kan leda till svåra komplikationer och förtidig död.

Men med hjälp av bättre diabetesvård skulle många liv räddas och färre drabbas av komplikationer. Detta enligt Socialstyrelsen som har utvärderat den svenska diabetesvården.

En vanlig orsak till för tidig död hos diabetiker är bland annat högt blodtryck, som på sikt ökar risken för stroke, hjärtinfarkt och njurskador.

Trots detta så beräknar Socialstyrelsen att ytterligare 35,000 personer skulle behöva vårdinsatser för att sänka sitt blodtryck.

– Vår utvärdering visar exempelvis att bara ett enda landsting, Östergötland, når upp till Socialstyrelsens målnivå om att minst 65 procent av patienterna med typ 2-diabetes ska ha ett normalt blodtryck. I riket ligger snittet på 55 procent, säger utredaren Christina Broman, i ett pressmeddelande från Socialstyrelsen.

En annan orsak till komplikationer är förhöjda glukoshalter i blodet.

I Sverige har 27,000 personer med diabetes mycket höga glukosvärden. För att förbättra glukoskontrollen är det viktigt att fler diabetiker erbjuds utbildning i grupp, då det har visat se ge lika stor effekt som läkemedelsbehandling.

– Trots det visar utvärderingen att många mottagningar inte erbjuder patientutbildning i grupp, än mindre någon kulturanpassad sådan. Här finns en stor förbättringspotential, säger utredaren Erik Åhlin.

Läs Socialstyrelsens utvärdering här.

Socialstyrelsens riktlinjer:

  • Ökat stöd till rökstopp, fysisk aktivitet och goda kostvanor då högt kolesterol och rökning ökar risken för hjärt- kärlsjukdomar.
  • Årlig undersökning av albumin i urinen för att påvisa njurskador.
  • Satsning på behandling av svåra fotsår för att minska patientens lidande och jämna ut regionala skillnader i amputationsfrekvens.
  • Satsning på effektiv läkemedelsbehandling av blodtryck och blodfetter utifrån patientens beräknade risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar.
  • Förebyggande tandvård och behandling vid försämrad munhälsa.
  • Ögonbottenundersökning vart tredje år vid typ-2 diabetes.
  • Anpassning av rekommendationerna för de mest sjuka äldre.